Stavby kolumbárií

Kolumbárium je sestava schránek sloužící k ukládání pohřebních uren zesnulých. Tyto stavby jsou nejčastěji součástí vnitřních nebo vnějších zdí hřbitovů a jsou vyhledávány pro možnost umístění velkého počtu uren na poměrně malém prostoru. Kolumbárium je současně oblíbeným a hojně využívaným způsobem pro uložení ostatků svých blízkých. 
Máte zájem o služby?

Součást hřbitovních zdí

Ďáblický hřbitov, kde jsme kolumbární zdi vystavěli v roce 2008-2009 v kubistickém stylu, je důkazem našeho umu a dovedností.
Pro svou náročnost provádíme komplexní výstavbu kolumbárií do cca 1 roku. 

Ekologický aspekt

Již od devatenáctého století, kdy vznikla Společnost přátel žehu v čele s Janem Nerudou, Boženou Němcovou a Vojtěchem Náprstkem se v českých zemích popel zesnulých ukládá k odpočinku. Jako zajímavost stojí podotknout, že jedním z prvních krematorií na světě bylo založeno našimi krajany První české národní krematorium v Chicagu. Prvním v Čechách pak bylo vystavěno krematorium v Liberci v roce 1917.
Při klasickém pohřbívání „do země" (do hrobu, pokud tento není monolitický nebo vyzděný s hydroizolací) dochází ke kontaminaci spodních vod a půdy (v závislosti na hloubce hrobu, polohy a umístění hřbitova, geologických a hydrogeologických podmínkách).
Dosud používaný vsyp (do jamek pod povrch) nebo rozptyl (volně na povrch) zpopelněných lidských ostatků je v souvislosti se zpřísněnými ekologickými požadavky v současné době posuzován s určitými rozpaky mimo jiné pro obsah látek v popelu obsažených. Rozptyl prováděný na povrchu musí být regulován pro možnou erozi půdy (např. splavování).
Uložení uren do kolumbárií v žádném případě nezpůsobuje výše zmiňované negativní procesy z důvodů technických, mechanických, dostupnosti a přístupu k popelu v urnách, použité technologie, materiálů a konstrukce kolumbárií.

Máte zájem o naše služby?

Navštívit nás můžete na několika místech - Počernice, Olšany, Vinohradský a Strašnický hřbitov, Ďáblice.
Bližší informace o našich prodejnách naleznete v sekci kontakt.
Naše vzorkové prodejny

Kamenictví Obelisk

Výstavba hrobů a hrobek na míru, včetně nápisů, rytých portrétů a hrobních doplňků, restaurátorské práce a stavba kolumbárií. Naše díla realizujeme z nejkvalitnějšího kamene na trhu, který odebíráme od světových i tuzemských lomů.
© 2024 Všechna práva vyhrazena | Kamenictví Obelisk | Praha
chevron-up